Wat kost het? – Tandprothetische Praktijk Best – Best

Wat kost het?

Een veel gestelde en begrijpelijke vraag is “wat gaat het kosten?”. Wij vinden het belangrijk u vooraf goed te informeren over de kosten. Bij een nieuwe gebitsprothese ontvangt u daarom altijd een begroting. De kosten in deze begroting kloppen maar de vergoeding betreft een indicatie. Dit omdat dit per zorgverzekeraar kan wisselen en ook een eventuele aanvullende verzekering een rol kan spelen. Met deze begroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar zodat zij u kunnen informeren over de exacte hoogte van de vergoeding waar u recht op heeft.

Frame of gedeeltelijke gebitsprothese

Een frame of gedeeltelijke gebitsprothese wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft komt u mogelijk wel in aanmerking voor een vergoeding.

Immediaat (tijdelijke) gebitsprothese

De immediaat prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw eigen bijdrage is 25%. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft wordt uw eigen bijdrage hier mogelijk uit vergoed.

Volledige gebitsprothese

De volledige gebitsprothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw eigen bijdrage is 25%. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft wordt uw eigen bijdrage hier mogelijk uit vergoed. Een volledige gebitsprothese wordt eens per 5 jaar vergoed uit de basisverzekering.

Gebitsprothese op implantaten (klikgebit)

Een gebitsprothese op implantaten kent de volgende vergoeding vanuit de basisverzekering:

  • onderkaak 90%
  • bovenkaak 92%
  • beide kaken 83%

Dit houdt in dat uw eigen eigen bijdrage varieert tussen de 8 en 17%. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft wordt uw eigen bijdrage hier mogelijk uit vergoed. Een gebitsprothese op implantaten wordt eens per 5 jaar vergoed uit de basisverzekering.

Reparaties en opvullen gebitsprothese

Een reparatie of opvullen van uw gebitsprothese wordt voor 90% vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft wordt uw eigen bijdrage hier mogelijk uit vergoed.

Belangrijk: eigen risico

De vergoeding komt behalve bij een frame of gedeeltelijke prothese uit de basisverzekering. Het eigen risico is het bedrag dat u jaarlijks zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en dit is € 385,- in 2023.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u voor een gebitsprothese op implantaten komt heeft u hier een verwijsbrief van uw tandarts of implantoloog voor nodig is. Wij kunnen u hier eventueel voor doorverwijzen mocht u niet onder behandeling staan bij een tandarts of implantoloog.

De declaratie loopt via Infomedics. Zij dienen de declaratie in bij uw zorgverzekeraar en brengen de eventuele eigen bijdrage bij u in rekening. Indien u nog eigen risico open heeft staan dan brengt uw zorgverzekeraar dit rechtstreeks bij u in rekening.